LECAB Materialhantering har sitt ursprung i företaget Levander & Co AB, som startade på 40-talet.

Verksamheten omfattade både bilförsäljning och tillverkning av truckar, rullbanor och transportörer.

Under årens lopp levererades ett stort

antal betydande anläggningar till ledande skandinaviska företag, varav många hade en för sin tid hög automatiseringsgrad.

1958 bildades det renodlade materialhanteringsföretaget LECAB Rullbanor AB.

Då som nu utvecklades och tillverkades transportörer och anpassade system för både svenska och utländska kunder.

1982 bytte företaget namn till LECAB Materialhantering AB, som bättre beskriver den nuvarande verksamheten.

LECABs leveranser består oftast av en helhetslösning med ett totalåtagande.

Detta omfattar konceptframtagande, projektering, konstruktion, tillverkning, installation och driftsättning av våra anläggningar.

Genom att ansvara för hela processen har vi på LECAB kontroll över alla moment under hela projektet.

Vår personal har en god teknisk bakgrund och stor erfarenhet inom vårt område, och vi ställer gärna upp och presenterar vårt företag samt vad vi kan göra för Dig.